Nabożeństwa

odbywają się w każdą niedzielę
w godzinach 10-13


"Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci koronę żywota."
                                        Obj. 2:10;

Wykłady kwartalne

          11.03.2018r

Piotr Krajcer - Myśli Przedpamiątkowe

Daniel Kaleta - Dawid

Piotr Krajcer - Przywrócenie Żydów

          17.06.2012r

Jan Knop -  Nowe Stworzenie (cz. 1)

Daniel Szarkowicz - Historia Jakuba

Jan Knop - Nowe Stworzenie (cz. 2)

          20.06.2010r.

Stanisław Blecharczyk - Chrześcijanin jako roślina

Dariusz Bywalec - Ostatni będą pierwszymi

Piotr Krajcer - Historia Józefa, cz. 1

Piotr Krajcer - Historia Józefa, cz. 2

          21.03.2010

Łukasz Knop -  Skuszony na podobieństwo nas

Olivier Kwarciak - Poruszę świecznik twój

Olivier Kwarciak - Szczerość i prawda

          15.03.2009r.

Piotr Knop - Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być

Henryk Gniadek - O wolności w Chrystusie

Piotr Knop - O niegodnym obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej

          21.09.2008r.

 Aleksander Lipka - Jeśliby kapłan kupił człowieka… (3 Mojż. 22:11)

 Paweł Kupski - Błogosławieństwa i biady       

 Aleksander Lipka - Przyzwoitość w domu Bożym (Kazn. 4:17)

 Łukasz Miller - Łakomstwo (Hebr. 13:5-6)

          15.06.2008r.

Edward Sadowy- Władanie naczyniem

Jan Litkowicz  - Zakrwawiona ręka i jej wymowne gest

Edward Sadowy - Gniew

23.09.2007r.

Leszek Krawczyk - Jedni drugich brzemiona noście

Leszek Krawczyk - Izajasz o przyszłości

Beniamin Pogoda - Co mam czynić?

Beniamin Pogoda - Jefte, bohater wiary

          17.06.2007r.

Jan Knop - Psalm 131

Paweł Dąbek - Wizja o Efie

Jan Knop - Różnica między Kościołem a Wielkim Gronem