Nabożeństwa

odbywają się w każdą niedzielę
w godzinach 10-13


"Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci koronę żywota."
                                        Obj. 2:10;

O nas

Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce to autonomiczna społeczność Chrześcijan badających Biblię. Społeczność ta składa się ze zborów, które są samodzielne pod względem organizacyjnym, gospodarczym oraz usługi duchowej. Zbory są od siebie niezależne, a łączy je jedynie miłość Chrystusowa, wspólny cel, doktryna i środki działania.

Zbór składa się z członków i sympatyków, stowarzyszonych bez względu na płeć, rasę i pochodzenie społeczne, których łączy wspólna droga życia - podążanie za Panem Jezusem. Członkowie zboru wkroczyli na tę drogę przyjmując chrzest w śmierć przez zanurzenie w wodzie (Rzym. 6:1-8), rozpoczynając tym samym nowe życie odwracając się od grzechu.


(ze strony http://www.wedrowka.nastrazy.pl)