Nabożeństwa

odbywają się w każdą niedzielę
w godzinach 10-13


"Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci koronę żywota."
                                        Obj. 2:10;

Wykłady konwencja

Konwencja Poznań/Swarzędz 2013

          Nagrania pieśni

Konwencja Poznań/Swarzędz 2012 - „Podejmijcie walkę o wiarę”

Konwecja Poznań/Swarzędz 2011 - Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie  tak jak świat daje, Ja wam daję. Ew.Jana 14:27

Konwencja Poznań/Swarzędz 2010 - „A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej” 1 Tymoteusza 1:5